اخبار

اخبار

اولین دورهمی شاکیلیدی‌ها برگزار شد!

دورهمی همکاران شاکیلید پس از اعلام رسمی تأسیس شرکت شاهراه اعتماد کیلید (شاکیلید)، نشست پایان سال این شرکت برگزار شد.