سفر به جهان امضا

شاکیلید با کمپین «سفر به جهان امضای دیجیتال» در اینوتکس ۲۰۲۴ حاضر شد

میثم فقیهی، مدیرعامل شرکت «شاکیلید» درباره حضور خود در نمایشگاه اینوتکس گفت: «ما سال گذشته در نمایشگاه اینوتکس شرکت کردیم و خاطره خوبی ...

ادامه مطلب