قوانین و مقررات استفاده از سرویس امضامی

با نصب اپلیکیشن یا ورود به پنل کسب و کار امضامی، کاربر تعهدات زیر را می‌پذیرد:

 • مسئولیت حفاظت از گوشی همراه به عنوان محل ذخیره و نگهداری گواهی امضا دیجیتال به عهده کاربر است.
 • هر بار دریافت و  فعال کردن گواهی ، مستلزم پرداخت هزینه های جدگانه است.
 • مستندات امضا شده، ارزش قانونی معادل امضای تعریف شده در قوانین را دارند.
 • از ایجاد هرگونه دستکاری‌ امنیتی در گوشی (ماننـد شکسـتن قفـل) که منجر به بروز شکاف امنیتی شود، خودداری کنید.
 • در صورت سرقت گوشی بلافاصله به شرکت برای غیر فعال کردن گواهی، اطلاع رسانی کنید.
 • از بروزرسانی صحیح نرم‌افزار روی گوشی همراه خود اطمینان حاصل کنید.
 • نرم‌افزار امضامی را تنها از سایت شاکیلید و یا بسترهای مورد تأیید و مجاز این شرکت دانلود و نصب کنید.
 • همواره از به روز بودن نسخه نرم‌افزار امضامی اطمینان حاصل کنید.
 • از بـاز کـردن پیوسـت‌ نامه‌هـای الکترونیکـی ناشـناس، در تلفـن همراهـی کـه اپلیکیشن امضامی روی آنها نصب شـده اسـت، خودداری کنید.

استفاده از محصول امضامی منوط به پذیرش قوانین زیر می‌باشد:

 • مسئولیت حفاظت از گوشی همراه به عنوان محل ذخیره و نگهداری گواهی امضا دیجیتال به عهده کاربر می‌باشد.
 • دریافت و  فعال کردن گواهی در هر بار، مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.
 • مستندات امضا شده -بسته به سطح گواهی مورد استفاده – ارزش قانونی متناظر پیش بینی شده در قوانین را دارند.
 • از ایجاد هرگونه دستکاری‌های امنیتی در گوشی (ماننـد شکسـتن قفـل) که منجر به بروز رخنه امنیتی شود، خودداری و ممانعت به عمل آورد.
 • در صورت سرقت گوشی بلافاصله نسبت به اطلاع رسانی به شرکت برای غیر فعال کردن گواهی اقدام نماید.
 • از آپدیت صحیح نرم‌افزارهای روی گوشی همراه اطمینان حاصل کند.
 • نرم افزار امضامی را تنها از سایت شاکیلید و یا مکان‌های مورد تایید و مجاز این شرکت دانلود و نصب نماید.
 • از به روز بودن نرم‌افزار امضامی همواره اطمینان حاصل نماید.
 • از بـاز کـردن پیوسـت‌های نامه‌هـای الکترونیکـی ناشـناس، در دسـتگاه‌های تلفـن همراهـی کـه برنامـه امضامی بـر روی آنها نصب شـده اسـت، خودداری نماید.

با استناد به قانون جرائم رایانه‌ای تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و با توجه به مصادیق محتوای مجرمانه جرائم رایانه‌ای، در صورت تخلف از قوانین، پیگیری‌های قانونی جهت جلوگیری از سوء‌استفاده متخلفین توسط مراجع ذی‌صلاح به عمل خواهد آمد. جهت اطلاع کاربران از قوانین مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به دو ماده از این قانون در ارتباط با جرائم رایانه‌ای اشاره می‌کنیم:

 • ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی: هر کس بطور غیرمجاز، داده‌های متعلق به دیگری را برباید و یا از داده‌های دیگران به نفع خود سوء استفاده نماید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد طبق قانون به پرداخت جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و حبس از ۹۱ روز تا یکسال محکوم خواهد شد.
 • ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی: هرکس بوسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، داده‌های دیگری را بدون رضایت او منتشر و یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، طبق قانون به پرداخت جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال و حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و یا هر دو محکم خواهد شد.