تاییدیه حسن انجام کار پرسی ایران گاز

با سلام و احترام
بدینوسیله با عنایت به ارایه خدمات و همکاری مستمر شرکت شاهراه اعتماد کلید (شاکیلید) در خصوص پیاده سازی،
راهبری و پشتیبانی ”سرویس امضای دیجیتال قراردادهای شرکت پرسی ایران گاز “ از زحمات و همراهی آن شرکت و
همکاران محترم ایشان کمال تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.
با آرزوی موفقیت روز افزون

تاییدیه حسن انجام کار گلدیران

با سلام و احترام
با عنایت به ارائه خدمات و همکاری مستمر شرکت شاهراه اعتماد کلید (شاکیلید) در خصوص پیاده‌سازی، راهبری و پشتیبانی مطلوب ”سرویس امضای دیجیتال قرارداد نمایندگان شرکت مشتریان گلدیران“ از زحمات صورت گرفته توسط
آن شرکت و کارشناسان توامند ایشان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید و از خداوند منان توفیق روزافزون را برای آن شرکت و مجموعه محترم خواهان و خواستاریم