درخواست لغو و یا ابطال گواهی امضا (تنها برای گواهی های ثبت شده در امضامی)

پس از بروزرسانی اپلیکیشن امضامی به آخرین نگارش، با ورود به قسمت تنظیمات وارد بخش ابطال گواهی شده و گواهی خود را ابطال کنید.

توجه داشته باشید پس ازابطال گواهی، و برای دریافت گواهی جدید نیاز به احراز هویت و پرداخت هزینه مجدد می باشد.

برای دانلود آخرین نسخه اینجا کلیک کنید.

phone8