داستان امضای دیجیتال از کجا شروع شد؟

 امضای دیجیتال از کجا آمد؟ بحث گواهی امضای دیجیتال که امروز باب تازه‌ای را در معادلات انعقاد قرارداد، معاملات، ثبت … ادامه خواندن داستان امضای دیجیتال از کجا شروع شد؟